SOSP

Predmetové komisie

 Školský rok 2017/2018

Plán predmetových komisií, plánované exkurzie, súťaže a besedy:

Odborné predmety + odborný výcvik, exkurzie TU, súťaže a besedy TU

Všeobecno- vzdelávacie predmety, exkurzie TU, súťaže TU