SOSP

Predmetové komisie

 Školský rok 2018/2019

Plán predmetových komisií, plánované exkurzie, súťaže a besedy:

Odborné predmety+ odborný výcvik: plán, exkurzie, besedy

Všeobecno-vzdelávacie predmety: plán, exkurzie, besedy