SOSP

Skúšky

Školský rok: 2017/2018

Opravný a náhradný termín MS sa bude konať 7. septembra 2018

o 7,45 hod. v budove školy.

Od 27.08.2018 sa bude konať náhradný termín klasifikácie za 2. polrok šk. r. 2017/2018 TU

Opravný termín MS február 2018 viac

Harmonogram skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom: 

I.A aranžér, I.BE, II.BE, III.A aranžér, III.ŠA MKT-CR, IV.ŠA MKT-O

Harmonogram skúšok pre žiakov externého štúdia:
I.A_II.A

Skúšobné komisie pre školský rok 2017/2018 TU