SOSP

Skúšky

Školský rok: 2018/2019

Opravný a náhradný termín MS sa bude konať 7. septembra 2018 o 7,45 hod. v budove školy.

Harmonogram skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom: 

I.A - aranžér, I.BE, II.BE, III.A - aranžér, III.ŠA O, IV.ŠA CR

Skúšobné komisie pre školský rok 2018/2019 TU