SOSP

Cvičné firmy

Prezentácie žiakov z predmetu cvičná firma:

 SWEETS s.r.o.

Gold Catering