Číslo objednávky podľa číselníka objednávok Popis objednaného plnenia  Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPH Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy  Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)  Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Dátum zverejnenia
1/2013 Nákup stravné lístky január 2013 1941,00   4.1.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
2/2013 Pranie prádla na rok 2013 5,00   9.1.2013 BYTTERM, a.s. Saleziánska 4 01077 Žilina, IČO 31584705 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
3/2013 Prečistenie kanalizácie v budove školy 55,00   11.1.2013 Milan Šmárik Strážov-Dedinská 46 01001 Žilina, IČO 33373850  Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
4/2013 Kancelárske potreby 155,20   16.1.2013 Jana Sádecká - Živnostník Hollého 9 01001 Žilina, IČO 36955639 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
5/2013 Nákup tonery, kazety do tlačiarní 56,70   16.1.2013 KA-VT spol.s.r.o. Polomska 2 01008 Žilina, IČO 31559221 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
6/2013 Nákup tonery, kazety do tlačiarní 90,00   16.1.2013 Ivan Chladný Optimal-servis Dubová 35 01007 Žilina, IČO 10983686 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
7/2013 Oprava kopírovacieho stroja Minolta 286,46   16.1.2013 KA-VT spol.s.r.o. Polomska 2 01008 Žilina, IČO 31559221 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
8/2013 Výmena kanalizačného potrubia v budove školy 1194,76   16.1.2013 Peter Sýkora Struhy 1384 02302 Krásno nad Kysucou, IČO 41071972 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
9/2013 Prenájom domény a hostingu sospza.sk 65,00   16.1.2013 PROSIS, spol.s.r.o Radničné námestie 34 08501 Bardejov, IČO 36465628 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
10/2013 Inzercia 120,00   18.1.2013 Žilinec Pivovarská 1 01001 Žilina, IČO 44544529 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
11/2013 Služby spojené s realizáciou seminárov  v roku 2013 75,40   11.1.2013 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin, IČO 31938434 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.1.2013
12/2013 Posedenie pre naších zamestnancov 350,00   23.1.2013 Súkromná stredná odborná škola Závodská cesta 2961 01001 Žilina, IČO 31070850  Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 28.2.2013
13/2013 Nákup stravné lístky február 2013 1899,00   31.1.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 28.2.2013
14/2013 Prečistenie kanalizácie v budove školy 80,00   11.2.2013 Milan Šmárik Strážov-Dedinská 46 01001 Žilina, IČO 33373850  Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 28.2.2013
15/2013 Nákup stravné lístky na mesiac marec 2013 1449,00   4.3.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 27.3.2013
16/2013 Kontrola hasiacích prístrojov, hydrantov 94,49   4.3.2013 Livonec, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad, IČO 31730671 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 27.3.2013
17/2013 Likvidácia vyradeného DIM 12,00   7.3.2013 Lecol, spol.s.r.o. Športova 16,  01501 Rajec, IČO 3161447 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 27.3.2013
18/2013 Oprava hasiacích prístrojov 129,06   14.3.2012 Livonec, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad, IČO 31730671 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 27.3.2013
19/2013 Preloženie telefónnych liniek v budove školy 46,69   19.3.2013 Rena, spol.s.r.o. Revolučná 5 01001 Žilina - Brodno, IČO 31566839 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 27.3.2013
20/2013 Nákup stravné lístky na mesiac apríl 2013 2073,00   3.4.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 22.4.2013
21/2013 Posedenie pre naších zamestnancov /Deň učiteľov/ 360,00   27.3.2013 Súkromná stredná odborná škola Závodská cesta 2961 01001 Žilina, IČO 31070850  Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 22.4.2013
22/2013 Prepláchnutie hlavného kanála /SOŠP/ 45,00   8.4.2013 Milan Šmárik Strážov-Dedinská 46 01001 Žilina, IČO 33373850  Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 22.4.2013
23/2013 Výmena gúm na osobnom automobile Škoda Octávia ZA-070CO 48,00   15.4.2013 Michal Stano V+M Platanova 3227/14 01007 Žilina, IČO 40584577 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 22.4.2013
24/2013 Oprava svietidiel v počítačovej učebni     15.4.2013 ELSPOIN spol.s.r.o. Saleziánska 6 0101 Žilina, IČO 36377937 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 22.4.2013
25/2013 Nákup kazeta T6164,T6162 98,00   22.4.2013 Ivan Chladný Optimal-servis Dubová 35 01007 Žilina, IČO 10983686 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 30.4.2013
26/2013 Veslársky trenažér BREMSHEY RW,Spartan magnetic 768,60   24.4.2013 Trinet Corp.s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 02401 K.N.Mesto, IČO 36362786 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 30.4.2013
27/2013 Stravné lístky na mesiac máj 2013 2172,00   30.4.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 29.5.2013
28/2013 Kontrola komínov po vykurovacom období 63,42   13.5.2013 Huliak  Peter SADZA Štúrova 1 01001 Žilina, IČO 30599695 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 29.5.2013
29/2013 Nákup náplne do tlačiarní 48,39   20.5.2013 KA-VT spol.s.r.o. Polomska 2 01008 Žilina, IČO 31559221 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 29.5.2013
30/2013 Oznam 37,00   23.5.2013 Publishing House, a.s.Jána Milca 6 01001 Žilina ,IČO 46495959 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 29.5.2013
31/2013 Zverejnenie telefónnych čísiel 60,00   21.5.2013 Medial spol.s.r.o. Miletičova 21 82108 Bratislava, IČO 35859415 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 24.6.2013
32/2013  Stravné lístky na mesiac jún 2013  1977,00   31.5.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 24.6.2013
33/2013 Fotoaparát, USB kľúče 298,59   19.6.2013 NAY a.s. ul. Vysokoškolákov 1 01008 Žilina Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 24.6.2013
34/2013 Náplne do tlačiarní 351,40   20.6.2013 KA-VT spol.s.r.o. Polomska 2 01008 Žilina, IČO 31559221 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 24.6.2013
35/2013 Nákup stravné lístky na mesiac júl  510,00   1.7.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.7.2013
36/2013 Nákup foto papier 22,08   24.6.2013 Stanislav Sádecký PAPYRUS plus Námestie SR 24 01401 Bytča, IČO 34757911 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.7.2013
37/2013 Väzba triedne knihy 225,00   10.7.2013 Lida Mlichová Knihárska dielňa Horný Val 5 01001 Žilina, IČO 10950672 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.7.2013
38/2013 Nákup stravné lístky na mesiac august  810,00   5.8.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 28.8.2013
39/2013 Oprava dverí na Holl.ul. 2 77,40   5.8.2013 Peter Sýkora Struhy 1384 02302 Krásno nad Kysucou, IČO 41071972 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 28.8.2013
40/2013 Vynulovanie registračných pokladníc 3 ks 64,80   16.8.2013 Vladimír  Reguly IBIS SERVICE Uhoľná 571 01001 Žilina, IČO 10948007 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 28.8.2013
41/2013 Revízia telocvičného náradia 75,00   28.8.2013 Marta Pagáčová, AGA FINAL Obr.mieru 1155/6 02001 Púchov, IČO 33486506 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
42/2013 Tovar pre OV 628,41   28.8.2013 Pavol Svrček UNI-JAS Rosina 358 01322 Rosina, IČO 30478774  Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
43/2013 Nákup stravné lístky na mesiac september 2013 2052,00   2.9.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
44/2013 Kontrola komínov pred vykurovacím obdobím 77,58   4.9.2013 Huliak  Peter SADZA Štúrova 1 01001 Žilina, IČO 30599695 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
45/2013 Pracovné plášte, obuv 454,60   5.9.2013 Acapo, s.r.o. Sasinkova 1 01001 Žilina, IČO 36414123 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
46/2013 Dodávka montáž mreží na Holl.ul. 231,39   6.9.2013 Peter Sýkora Struhy 1384 02302 Krásno nad Kysucou, IČO 41071972 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
47/2013 Nákup stravné lístky na mesiac september 2013 27,00   9.9.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
48/2013 Celoročná reklama na internete 200,00   13.9.2013 Profesionálny register, s.r.o. Michalská 9 81101 Bratislava, IČO 46938079 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
49/2013 Kontrola kotlov pred vykurovacím obdobím 640,80   16.9.2013 MPM, s.r.o. Bratislavská 613/16 01001 Žilina, IČO 36374326 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
50/2013 Nákup toaletného papiera 324,00   16.9.2013 Ing.Ľudovít Sklenský Pribinova 1 01001 Žilina, IČO 17822505 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
51/2013 Oprava tel. náradia po revízií 78,00   20.9.2013 Roman Revák Obrancov mieru 1155/6 02001 Púchov, IČO 33483469 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
52/2013 Ciachovanie váh 3 ks 171,00   25.9.2013 Vladimír  Reguly IBIS SERVICE Uhoľná 571 01001 Žilina, IČO 10948007 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.9.2013
53/2013 Ochranné pracovné pomôcky /školník/ 136,39   26.9.2013 Acapo, s.r.o. Sasinkova 1 01001 Žilina, IČO 36414123 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 21.10.2013
54/2013 Pásky do reg. Pokladníc pre OU 407,72   26.9.2013 Stanislav Sádecký PAPYRUS plus Námestie SR 24 01401 Bytča, IČO 34757911 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 21.10.2013
55/2013 Stravné lístky na mesiac október 2013 2103,00   30.9.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 21.10.2013
56/2013 Čistenie koberca /aula/ 17,28   9.10.2013 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA Na lány 44/1022 01003 Budatín-Žilina, IČO 35120673 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 21.10.2013
57/2013 Náhradná náplň do lekárničky 16,39   21.10.2013 Panacea Plus,s.r.o. Rosinská 12 01008 Žilina, IČO 36400777 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.10.2013
58/2013 Nákup Sony Xperia SP 99,00   21.10.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2, IČO 35697270 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.10.2013
59/2013 Tonery 386,10   23.10.2013 KA-VT spol.s.r.o. Polomska 2 01008 Žilina, IČO 31559221 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 31.10.2013
60/2013 Stravné lístky na mesiac november 2013 1962,00   4.11.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.11.2013
61/2013 Stravné lístky na mesiac november 2013 24,00   5.11.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.11.2013
62/2013 Prezutie pneumatík ZA-070CO 18,00   6.11.2013 Michal Stano V+M Platanova 3227/14 01007 Žilina, IČO 40584577 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 26.11.2013
63/2013 Brožúra  Pred štartom na VŠ 7,45   21.11.2013 PhDr. Emília Kollárová, CSc. INFOPRESS Malá 5 81102 Bratislava, IČO 17488371 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 20.12.2013
64/2013 Oznam 60,00   21.11.2013 Publishing House, a.s.Jána Milca 6 01001 Žilina ,IČO 46495959 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 20.12.2013
65/2013 Školenie  Zákon o ochrane osobných údajov v praxi 40,00   26.11.2013 Educo-Consult, s.r.o. P.O.Box 103 01001 Žilina, IČO 36663484 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 20.12.2013
66/2013 Nákup stravné lístky na mesiac december 2013 1482,00   2.12.2013 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina, IČO 36391000 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 20.12.2013
67/2013 Servisná prehliadka pokladníc 108,00   4.12.2013 Vladimír  Reguly IBIS SERVICE Uhoľná 571 01001 Žilina, IČO 10948007 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 20.12.2013
68/2013 Drobný nákup /kanc. potreby/ 31,34   10.12.2013 Stanislav Sádecký PAPYRUS plus Námestie SR 24 01401 Bytča, IČO 34757911 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 20.12.2013
69/2013 Nákup tonery, kazety do tlačiarní 397,00   19.12.2013 KA-VT spol.s.r.o. Polomska 2 01008 Žilina, IČO 31559221 Mgr.Alena Chupáčová, Ing.Miroslava Deckárová 20.12.2013