SOSP

Cvičné firmy

Prezentácie žiakov z predmetu cvičná firma:

Aktualizácia cvičných firiem po ich založení.