SOSP

Cvičné firmy

Prezentácie žiakov z predmetu cvičná firma:

BAD STREET s.r.o.

Splnené sny, s.r.o.

SWEETS, s.r.o.

Aktualizácia cvičných firiem po ich založení.