SOSP

Rada školy

Rada školy

Štatút rady školy

Dodatky RŠ č. 1a2  TU , dodatok č.3 TU