SOSP

Rada školy

Zoznam členov rady školy viac

Štatút Rady školy viac

Dodatky RŠ č. 1a2  TU , dodatok č.3 TU