SOSP

ITMS - Visual Design

Pedagogický klub : Visual Design

 

1.       Mgr. Lucia Buc Balická

2.       Ing. Balalová Janka

3.       Ing. Kvašňovská Ivana

4.       Bc. Kyselová Jana

5.       Ing. Lamošová Martina

6.       Ing. Pacúchová Ľuboslava

7.       Mgr. Patylová Mária

8.       Ing. Poliačková Mária

9.       Ing. Šenoldová Zora

10.   Ing. Vít ivo