SOSP

Prijímacie skúšky

 Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina

Výsledky prijímacích skúšok

 2955 H mäsiar, lahôdkár viac     2964 H cukrár viac     6460 H predavač viac       6451 H aranžér viac

 6442 K obchodný pracovník viac     6405 K pracovník marketing viac

2. kolo:

2964 H cukrár viac     6451 H aranžér viac    6405 K pracovník marketingu viac               6442 K obchodný pracovník viac

Elektronická prihláška tu

Prijímacie skúšky na šk. r. 2020/2021 viac

Kritériá prijímacieho a odvolacieho konania viac Tlačivo o nástupe viac

Určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/

Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách

pre školský rok 2020/2021 nájdete TU

Oznam nadstavbové štúdium:

Plán výkonov pre nadstavbové štúdium viac

Kritéria prijatia na nadstavbové štúdium viac

Prihláška na nadstavbové štúdium TU