SOSP

Prijímacie skúšky

 Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina

Určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/

Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách

pre školský rok 2020/2021 nájdete TU

Oznam nadstavbové štúdium:

Oznamujeme všetkým absolventom 3-ročných učebných odborov, že v šk. roku 2019/2020 otvárame 1 triedu - 30 žiakov v dennom nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

Prihlášku potvrdenú lekárom a ostatné dokumenty - výročné vysvedčenia, rodný list je potrebné doručiť na sekretariát  najneskôr do 24. 06. 2019.
Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 26.júna 2019 o 8.00 hod. v budove školy.

Prihláška na nadstavbové štúdium TU

Tlačivo - Žiadosť o zaradenie do školskej integrácie TU