SOSP

Prijímacie skúšky

 Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina

Výsledky prijímacích skúšok

 2955H mäsiar, lahôdkár viac     2964H cukrár viac     6460H predavač viac     6451H aranžér viac

 6442K obchodný pracovník viac     6405K pracovník marketing viac

Elektronická prihláška tu

Prijímacie skúšky na šk. r. 2020/2021 viac

Kritériá prijímacieho a odvolacieho konania viac Tlačivo o nástupe viac

Určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/

Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách

pre školský rok 2020/2021 nájdete TU

Oznam nadstavbové štúdium:

Plán výkonov pre nadstavbové štúdium viac

Kritéria prijatia na nadstavbové štúdium viac

Prihláška na nadstavbové štúdium TU