SOSP

Školská knižnica a časopis

Školská knižnica

Žiaci a pedagógovia si môžu knihy z fondu školskej knižnice vypožičať u pani profesorky Mgr. I. Zipserovej

Fond školskej knižnice:

Celý zoznam
Beletria  Dejiny  Filozofia  Gramatika  Próza 

Školský časopis

šk. rok: 2012/2013,        šk. rok 2013/2014,   šk. rok 2014/2015,  šk. rok 2015/2016,  šk. rok 2016/2017,  šk. rok 2017/2018

číslo 1   číslo 2  číslo 3     číslo 4  číslo 5        číslo 6   číslo 7          číslo 8    číslo 9       číslo 10  číslo 11      číslo 12 číslo 13

šk. rok 2018/2019

číslo 14   číslo 15

mediálna výchova