SOSP

Školská knižnica a časopis

Školská knižnica

Žiaci a pedagógovia si môžu knihy z fondu školskej knižnice vypožičať u pani profesorky Mgr. I. Zipserovej

Fond školskej knižnice:

Celý zoznam
Beletria  Dejiny  Filozofia  Gramatika  Próza 

Školský časopis

šk. rok: 2012/2013, šk. rok 2013/2014, šk. rok 2014/2015,  šk. rok 2015/2016,  šk. rok 2016/2017,  šk. rok 2017/2018

číslo 1   číslo 2        číslo 3  číslo 4        číslo 5  číslo 6        číslo 7 číslo 8           číslo 9 číslo 10        číslo 11 číslo 12 číslo 13

šk. rok 2018/2019