SOSP

Školská knižnica a časopis

Školská knižnica

Žiaci a pedagógovia si môžu knihy z fondu školskej knižnice vypožičať u pani profesorky Mgr. I. Zipserovej

Fond školskej knižnice:

Celý zoznam
Beletria  Dejiny  Filozofia  Gramatika  Próza 

Školský časopis

šk. rok: 2012/2013, šk. rok 2013/2014, šk. rok 2014/2015  šk. rok 2015/2016  šk. rok 2016/2017

číslo 1   číslo 2   číslo 3  číslo 4  číslo 5  číslo 6  číslo 7 číslo 8 číslo 9 číslo 10 číslo 11 číslo 12 číslo 13