SOSP

Zverejňovanie

Hospodárenie s majetkom: https://www.zilinskazupa.sk/sk/majetok-zsk/

Zverejňovanie na portáli zilinskazupa.sk 

Zmluvy - rozdelené podľa rokov:

rok 2020


 

Číslo zmluvy SOŠP Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou SOŠP uzatvorila zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby - podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa  IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
 012020 Zmluva o nájme č.01/2020 Spojená škola internátna 36142131 Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina nájom nebytových priestorov za účelom výchovno-vzdelávacej činnosti - odborný výcvik          
022020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku  Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina v zmysle bodu 2. Predmet zmluvy -dodávka elektriny do odberného miesta dodávateľa          
 032020  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.Z009/2020  Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.  46723994  Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina V zmysle Článku II. Predmet zmluvy - miestnosť telocvične A,B za účelom vykonávania športovej činnosti nájomné -10,00 €/1 hodina, náklady na dodávku elektrickej energie, tepla a teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, odvoz odpadu a upratovanie 6,00 €/mesiac        
042020   Dodatok č.2 k zmluve č.ZO/2018Z12700 o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby  osobnyudaj.sk, s.r.o.  50528041  DUETT Business Resindence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice-mestská časť Staré Mesto 040 01  Zabezbečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa  - predĺženie doby určitej na 24 mesiacov          
 052020  Zmluva o nájme č.02/2020  Spojená škola internátna  36142131  Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina  nájom nebytových priestorov za účelom výchovno-vydelávacej činnosti - odborný výcvik          
062020   Dodatok č. 1 k Zmluve č.001 pre školský rok 2015/2016 o poskytovaní prktického vyučovania formou odborného výcviku pre školský rok 2020/2021  JINEX, s.r.o.  36382671  M.Rázusa 15/3930,010 01 Žilina  v zmysle Člámku 2 Predmet dodatku k Zmluve č.001 pre školský rok 2015/2016 o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku pre školský rok 2020/2021          
 072020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.002 pre školský rok 2020/2021  SOBČIAK, spol. s.r.o.  31643990  Pod Hradiskom 1, 010 04 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov učebného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar  1,00 €/hod.        
082020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.005 pre školský rok 2020/2021  KVETY DIA, s.r.o.  51643961  Tulská 2979/24, 010 01 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka učebného odboru 6451 H aranžér          
 092020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.006 pre školský rok 2020/2021  Complete reklama, s.r.o.  47473738  Kysucká cesta 3, 010 63 Žilin zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
102020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.007 pre školský rok 2020/2021  ELF media s.r.o.  46411160  013 13 Stránske 67  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 4. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
 112020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.008 pre školský rok 2020/2021  Jana Bačinská  46220747  013 04 Dolná Tižina 221  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka učebného odboru 6451 H aranžér  1,00 €/hod.        
122020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.009 pre školský rok 2020/2021  KVETY VERA, s.r.o.  45714398  Jaseňová 22, 010 07 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka učebného odboru 6451 H aranžér  1,00 €/hod.        
 132020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.012 pre školský rok 2020/2021  Anna Čarnecká  53141920  023 36 Radoľa 169  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka učebného odboru 6451 H aranžér  1,00 €/hod.        
142020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.014 pre školský rok 2020/2021  Mgr. Peter Vnuk - NORPAL - PRINT  34352406  Mydlárska 2, 010 01 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 4. ročníka študijného odboru  0,50€/hod.        
 152020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.016 pre školský rok 2020/2021  ELCEN, s.r.o.  00 650 951  Predmestská 79, 010 01 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. a 4. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
162020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.017 pre školský rok 2020/2021  Monika Randová  35410663  Štúrova 155/4, 010 01 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
 172020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.018 pre školský rok 2020/2021  AR Visual, s.r.o.  51057565  Staré Grunty 6347/18, 841 04 Bratislava  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 4. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
182020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.020 pre školský rok 2020/2021  Katarína Králiková  37246160  Na Skotňu 415/10, 013 01 Teplička nad Váhom  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka učebného odboru 2964 H cukrár  1,00 €/hod.        
 192020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.022 pre školský rok 2020/2021  FIN, spol. s.r.o.  31628036 Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina   zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka učebného odboru 2964 H cukrár  1,00 €/hod.        
202020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.024 pre školský rok 2020/2021  TABAČIK - PRIEMTO s.r.o.  36827011  Národná 15, 010 01 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 2. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketigu  1,00 €/hod.        
 212020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.025 pre školský rok 2020/2021  TigerPrint s.r.o.  45698813  Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 4. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
222020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.040 pre školský rok 2020/2021  Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA  31073719  Martinčekova 48, 013 03 Varín  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 2. ročníka študijného odboru 6442 K obchodný pracovník  1,00 €/hod.        
 232020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.041 pre školský rok 2020/2021  COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo  00 169 048  Predmestská 71, 010 83 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 2.3.4. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
242020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.044 pre školský rok 2020/2021  TESCO STORES SR, a.s. 31321828   Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava   zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 1. ročníka v štúdijných odboroch  200 € mes.        
 252020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.049 pre školský rok 2020/2021  ALTOM Reklama s.r.o.  43801242  M.Rázusa 9, 010 01 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov 3. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
262020   Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.003 pre školský rok 2020/2021  Spojená škola internátna  36142131  Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina  zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov v učebnom odbore 2964 H cukrár          
 272020  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č.023 pre školský rok 2020/2021  Inmax s.r.o.  53148045  Miletičova 1, 821 08 Bratislava  zabezpečenie a realizácia odbornej praxe žiakov 2. ročníka študijného odboru 6405 K pracovník marketingu  1,00 €/hod.        
282020   Servisná zmluva č.001/2020 Na obsluhu kotolne na Strednej odbornej škole podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina  Mima Servis s.r.o.  52448592  Kostolná 51/23, 015 01 Rajec  pravidelná kontrola tlaku vykurovacieho média, jeho teploty v závislosti na vonkajšej teplote, kontrola chodu čerpadiel a prevádzková údržba zariadenia kotolne  240,00 € mesačne        
 292020  Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.468/2020/OVO a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 17.7.2020  Žilinský samosprávny kraj  37808427  Komenského 48, 011 09 Žilina  poskytovanie elektronickej komunikačnej služby           
302020  Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  PTM-PLUS, s.r.o.  36805238 Závodská cesta 4, 010 01 Žilina v zmylse Článku I Predmet zmluvy - dodávka IKT, ktorého vecný rozsah plnenia vyplýva z Prílohy č.1 a z Prílohy č.2 26 388,00 € s DPH        
 312020 Dodatok č.1 k Zmluve č.ZO/2019WBS12700-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  Osobnyudaj.sk, s.r.o.  52695352  DUETT Business Resindence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice-mestská časť Staré Mesto 040 01  v zmylse Článku II. Predmet dodatku pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - uzatvorená na dobu určitú - 12 mesiacov          
322020  Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve O dodávke elelktriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku  Stredoslovenská energetika a.s.  51865467  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  v zmylse Článku II. Predmet dodatku, pričom dohodnutá doba platnosti sa predlžuje do 31.12.2022   pre rok 2021 70,73 €/MWh bez DPH, pre rok 2022 66,55 €/MWh bez DPH        

 332020

príloha

 Zmluva o poskytovaní služieb  Leitus spol. s.r.o.  48018821  Cukrová 14, 811 08 Bratislava  v zmysle Článku I Predmet zmluvy - vedenie pedgogického klubu Visual Design v rámci projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom - Rozvoj myslenia prostredníctvom digitalizácie - cesta k úspešnej kariére  4249,44 €        

342020 

príloha

 Zmluva o poskytovaní služieb   Leitus spol. s.r.o.  48018821  Cukrová 14, 811 08 Bratislava  v zmysle Článku I Predmet zmluvy - vedenie pedgogického klubu Digitálny marketing v rámci projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom - Rozvoj myslenia prostredníctvom digitalizácie - cesta k úspešnej kariére  4249,44 €        

 352020

príloha

 Zmluva o poskytovaní služieb   Leitus spol. s.r.o.  48018821  Cukrová 14, 811 08 Bratislava  v zmysle Článku I Predmet zmluvy - dodanie licencií a súvisiacich služieb bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1 tejto zmluvy  licencie 12 709,34 €, služby vzdelávania učiteľov 3 750,00 €        
362020   Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve  PTM-PLUS, s.r.o.  36805238 Závodská cesta 4, 010 01 Žilina  v zmysle Čl. I. Predmet Dodatku          
 372020  Zmluva o dielo Cultura Humana, o.z.  42180112 Nezábudkova 24, 821 01 Bratislava realizácia kultúrno-výchovného podujatia - Streetdance workschop   4,00 € účastník        
382020                     

 

 

Zverejňovanie SysCom