SOSP

Výchovný poradca

Školský rok 2023/2024

Výchovný a kariérový poradca: plán                                                   Hľadáš prácu?

Konzultačné a poradenské hodiny                                                       Ponuka TU

výchovného a keariérového poradcu:

V párnom týždni - štvrtok v čase od 11,25 hod. do 14,25 hod.

V nepárnom týždni - štvrtok v čase od 8,30 hod. do 11,30 hod.