SOSP

Školský parlament

Školský rok 2023/2024

Plán práce školského parlament TU

Zoznam žiakov pracujúcich v Školskom parlamente TU