SOSP

Voľné pracovné miesto

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku školy viac

Majster/ka odborného výcviku viac

Učiteľ/ka aprobáciou predmetov slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova, etická výchova viac

 

 

 

 

Momentálne nie je k dispozícií žiadne voľné pracovné miesto.

K dispozícií 1voľné pracovné miesto na pozíci>u účtovník/účtovníčkaviac