SOSP

Štúdium na našej škole

Študijné odbory

Učebné odbory

Nadstavbové štúdium

 

 

 

Škola podnikania

Aranžér

Podnikanie v remeslách a službách

 

 

 

Pracovník marketingu - blok obchod

Cukrár

Potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba

 

 

 

Pracovník marketingu - blok cestovný ruch

Pekár

 

 

 

 

 

Predavač

 

 

 

 

 

Mäsiar - lahôdkar