SOSP

Štúdium na našej škole

Študijné odbory

Učebné odbory

Nadstavbové štúdium

 

 

 

Obchodný pracovník - duálne vzdelávanie

Aranžér

Podnikanie v remeslách a službách

 

 

 

Pracovník marketingu - blok obchod

Cukrár

 

 

 

 

Pracovník marketingu - blok cestovný ruch

Mäsiar, lahôdkar

 

 

 

 

 

Predavač

 

 

 

 

 Škola podnikania

Pekár

 Potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba