SOSP

Tlačivá na stiahnutie

 

Žiadosť o individuálny učebný plán TU

Prihláška na nadstavbové štúdium TU

Žiadosť o školskú integráciu TU

Žiadosť o prestup TU

Oznámenie o zanechaní štúdia TU

Oslobodenie z telesnej výchovy TU

Žiadosť na tehotenské štipendium - TU

Žiadosť o odpis (vysvedčenie, výučný list,...) TU

Potvrdenie o návšteve školy TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Oznámenie o výnimke z karantény TU