SOSP

Predmetové komisie

 Školský rok 2021/2022

Plán predmetových komisií, plánované exkurzie, súťaže a besedy:

Odborné predmety + odborný výcvik: plán, exkurzie, kontrolná a hospitačná činnosť

Všeobecno-vzdelávacie predmety: plán, exkurzie, súťaže