SOSP

Predmetové komisie

 Školský rok 2022/2023

Plán predmetových komisií, plánované exkurzie, súťaže a besedy:

Odborné predmety + odborný výcvik: plán, exkurzie, kontrolná a hospitačná činnosť, exkurzie prax

Všeobecno-vzdelávacie predmety: plán, exkurzie, súťažekontrolná a hospitačná činnosť