SOSP

Predmetové komisie

 Školský rok 2019/2020

Plán predmetových komisií, plánované exkurzie, súťaže a besedy:

Odborné predmety + odborný výcvik: plán, exkurzie, besedy a súťaže

Všeobecno-vzdelávacie predmety: plán, exkurzie, súťaže