SOSP

Predmetové komisie

 Školský rok 2023/2024

Plán predmetových komisií, plánované exkurzie, súťaže a besedy:

Odborné predmety + odborný výcvik: plán, exkurzie, besedy, súťaže,  kontrolná a hospitačná činnosť

Všeobecno-vzdelávacie predmety: plán, exkurzie, besedy, súťažekontrolná a hospitačná činnosť