SOSP

Skúšky

Školský rok: 2020/2021

Harmonogram skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom: 

II.A - mäsiar-lahôdkarI.A - II.A - mäsiar-lahôdkar, I.BE, II.BE, III.A aranžér, III.ŠA

 

Náhradný termín klasifikácie za 2. polrok šk. roku 2020/2021 tu

Náhradný termín klasifikácie za 1. polrok šk. roku 2020/2021 tu

Skúšobné komisie pre školský rok 2020/2021 TU

MATURITA