SOSP

Skúšky

Školský rok: 2023/2024

Harmonogram skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom:

1. polrok  - Pre všetky triedy kliknite  tu (1. polrok)

2. polrok  - Pre všetky triedy kliknite  tu (2. polrok) Termín poslednej skúšky II.BE - 3. máj 2024, ostatné triedy - 14. jún 2024

Skúšobné komisie pre školský rok 2022/2023 TU

MATURITA

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

Sylaby na MS

Maturitné zadania na SJL tu

Maturitné zadania na ANJ tu

6403 L podnikanie v remeslách a službách tu (2024)  teória tu

6442 K obchodný pracovník tu (2024)   teória tu

6405 K Pracovník marketingu blok cestovný ruch tu (2024)  teória tu

6405 K Pracovník marketingu blok obchod tu (2024)  teória tu