SOSP

Skúšky

Školský rok: 2023/2024

Harmonogram skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom:

1. polrok  - Pre všetky triedy kliknite  tu (1. polrok)

2. polrok (šk.r. 2022/2023) - Pre všetky triedy kliknite  tu (2. polrok)

Skúšobné komisie pre školský rok 2022/2023 TU

MATURITA

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

Sylaby na MS

Maturitné zadania na SJL tu

Maturitné zadania na ANJ tu

6403 L podnikanie v remeslách a službách tu   teória tu

6442 K obchodný pracovník tu   teória tu

6405 K Pracovník marketingu blok cestovný ruch tu   teória tu

6405 K Pracovník marketingu blok obchod tu   teória tu