SOSP

Skúšky

Školský rok: 2018/2019

Harmonogram komisionálnych skúšok pre neklasifikovaných žiakov

za 1. polrok šk. r. 2018/2019 TU

Harmonogram skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom: 

I.A - aranžér, I.BE, II.BE, III.A - aranžér, III.ŠA CRIII.ŠA O, IV.ŠA CR

Skúšobné komisie pre školský rok 2018/2019 TU