SOSP

ITMS - Anglický jazyk

Pedagogický klub: Anglický jazyk

 

1.       PhDr. Albrechtová Zdenka

2.       Ing. Čižmáriková Barbora

3.       Ing. Deckárová Miroslava

4.       Mgr. Gunčagová Kristína

5.       Mgr. Pytlová Alexandra

6.       Mgr. Štalmachová Katarína

7.       Mgr. Tamásová Sabina

Školský rok: 2020/2021 Školský rok: 2021/2022Fotodokumentácia