SOSP

Vyhodnocovacie správy

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti: 2006/2007 (228kB)2007/2008 (228kB)2008/2009 (326kB),2009/2010 (351kB), 2010/2011 (333kB), 2011/2012 (1363kB), 2012/2013 (196kB), 2013/2014 (212kB), 2014/2015 (183 kB), 2015/2016 (214 kB), 2016/2017 (173 kB), 2017/2018 (196kB), 2018/20192019/2020, schválenie VS 2019/2020, 2020/2021 2021/2022