SOSP

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

Oznámenia

Oznam pre záujemcov o nadstavbové štúdium – II. kolo
Oznamujeme záujemcom o nadstavbové štúdium, že II. kolo PS sa uskutoční 24. augusta 2020. Prihlášky je potrebné doručiť do 21.8.2020 spolu s dokladmi, ktoré sú uvedené tu

Voľné miesta do 2. kola prijímacích skúšok TU

Maturitné skúšky a záverečné skúšky v šk. r. 2019/2020  viac    

Prijímacie skúšky na šk. r. 2020/2021 viac

Výsledky prijímacích skúšok na šk. r. 2020/2021 viac

Kritéria prijímacieho a odvolacieho konania viac Tlačivo o nástupe stiahni

Všetkým absolventom 3-ročných učebných odborov - v šk. roku 2020/2021 otvárame nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách viac

Hodnotenie predmetov na konci šk. roka 2019/2020  viac

S účinnosťou od 12.03.2020 do odvolania všetci žiaci ostanú doma

 

 Informácie ŽSK viac Usmernenie ministerky školstva viac

Všetky informácie pre žiakov, učiteľov , rodičov a zamestnancov škôl nájdete na www.ucimenadialku.sk

Hodnotenie žiakov stredných škôl viac

Rozhodnutie ministerstva školstva viac

3. usmernenie MŠVVaŠ SR pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu

OZNAM v súvislosti s cieľom eliminovať riziko šírenia nákazy COVID 19  >Mapa výskytu ochorenia

27.08.2019  Žiaci ktorí potrebujú potvrdenie zo školy pre SAD, ŽSR a ÚPSVaR, si formuláre pre tieto potvrdenia obstarajú v týchto inštitúciach, pretože škola tieto formuláre nemá.

28.06.2019 Erasmus + Braga 2019 viac 

Projekt ERASMUS + stáž BRAGA Portugalsko 2019 fotogaléria

 7. 7. 2019 Prenájom nebytových priestorov viac    

 Zmenené telefónne čísla, viď  Kontakt                        

Plán práce marec, apríl 2020 TU            >>> Učíme na diaľku <<<

Termíny školských prázdnin: 2019/2020  TU

                      

       Kliknite na Súťaž o kartu ISIC


  Videoprezentácia školy      „Čo ponúkame?“       Kde sa nachádzame?

Oznam pre žiakov

september 2020  Vydávanie vysvedčení

 

Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny a odporúčame, aby si dávali na seba pozor.

 

Ponuka štúdia

 

 Zo života školy  

17.03.2020 Exkurzia - Rajecké Teplice viac
21.02.2020 Medzinárodný deň materinského jazyka viac
18.02.2020 Exkurzia v hoteli Hoiday Inn viac
13.02.2020 Odborná exkurzia firmy Altom a redakcie Žilinského večerníka viac
11.02.2020 Dni remesiel v Bytči viac
05.02.2020 Súťaž stolného tenisu viac

                 Archív

Výsledky našich žiakov

 28. marca 2019 Celoštátna súťaž v darčekovom balení viac

Kam po strednej 

Info k prijímačkám na VŠ viac


 

 

 
foto1.jpgfoto10.jpgfoto11.jpgfoto12.jpgfoto13.jpgfoto14.jpgfoto15.jpgfoto16.jpgfoto17.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto5.jpgfoto6.jpgfoto7.jpgfoto8.jpgfoto9.jpgic20.jpgic21.jpgic22.jpgic23.jpgic24.jpgic25.jpgic26.jpgic27.jpgic28.jpgic29.jpgsospza-GIF.gif