SOSP

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

Oznam

06.11.2019 - "Deň otvorených dverí" 

14. - 18.10.2019 Dni nádeje

16.10.2019 Plenárne ZRŠ následne triedne ZRŠ a zasadnutie Rady rodičov

 27.08.2019 Žiaci, ktorí potrebujú potvrdenie o návšteve školy pre inštitúcie SAD, ŽSR a ÚPSVaR,  

 si tlačivá vyzdvihnú v uvedenej inštitúcií, nakoľko škola týmito tlačivami nedisponuje.

 28.06.2019 Erasmus+ Braga 2019 viac 

 01.07.2019 Prenájom nebytových priestorov viac  

 Zmena v telefónnych číslach, viď  Kontakt                          Pokračovať  

Zo života školy 

10.10.2019 "Burza informácií"- hotel Slovakia viac

10.2019 Návšteva Rosenfeldovho paláca viac

09.10.2019 Exkurzia žiakov 2.A aranžér do Budatínskeho zámku viac

26.09.2019 Exkurzia žiakov 1.ŠA a 1.BE triedy do Martina viac

02.10.2019 Exkurzia žiakov 2.ŠA a 2.ŠD triedy na Oravu viac

26.09.2019 Exkurzia žiakov 2. ročníka odboru aranžér viac

12.09.2019 Aktivity v spolupráci s PZ Žilina "Deň polície" viac

                Archív


  Video-prezentácia školy      "Čo ponúkame?"     Kde sa nachádzame?

Projekt ERASMUS+ pracovná stáž BRAGA Portugalsko 2019 fotogaleria

Ponuka štúdia

Úspechy našich žiakov

 28.03.2019 Celoštátna súťaž v darčekovom balení viac


 Plán práce október 2019 TU

Termíny školských prázdnin na rok: 2019/2020 TU

 
foto1.jpgfoto10.jpgfoto11.jpgfoto12.jpgfoto13.jpgfoto14.jpgfoto15.jpgfoto16.jpgfoto17.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto5.jpgfoto6.jpgfoto7.jpgfoto8.jpgfoto9.jpgic20.jpgic21.jpgic22.jpgic23.jpgic24.jpgic25.jpgic26.jpgic27.jpgic28.jpgic29.jpgsospza-GIF.gif