SOSP

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

:-) Ponuka štúdia #2021 <klikni tu> 

  

Pre deviatakov - moja stredná, rozhodni sa

 

Oznámenia

Všetky informácie pre žiakov, učiteľov , rodičov a zamestnancov škôl nájdete na www.ucimenadialku.sk

               

                      

       Kliknite na Súťaž o kartu ISIC


  Videoprezentácia školy      „Čo ponúkame?“      Kde sa nachádzame?

 

 

Oznam pre žiakov

Žiaci IV.ŠA, IV.ŠD, II.BE a III.A

 

 tzn. žiaci končiacich ročníkov od pondelka 12.4.2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie. Pre týchto žiakov je prezenčné vyučovanie povinné s podmienkou vykonania testu nie starším ako 7 dní, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní Covid 19, ktorým sa preukážu na vrátnici.

Október 2020 Pokračovanie v dištančnom                                             vzdelávaní - 

viac

Vzhľadom na vyhlásenie ministra školstva oznamujem, že od 12.10.2020 až do odvolania bude prebiehať dištančné vzdelávanie žiakov na teoretickom vyučovaní
prax a duál vo firmách pokračuje po dohode so zamestnávateľom,
- žiaci, ktorí sú ubytovaní na internátoch ostanú doma, keďže nemôžu byť ubytovaní v školskom internáte.

Žiaci ktorí potrebujú potvrdenie zo školy pre SAD, ŽSR a ÚPSVaR, si formuláre pre tieto potvrdenia obstarajú v týchto inštitúciach, pretože škola tieto formuláre nemá. 

 

 Zo života školy  

                  Archív

Výsledky našich žiakov

január 2021 Výsledky súťaže Vianočná pohľadnica viac

november 2020 Výsledky súťaže iBobor viac

november 2020 Veľtrh cvičných firiem viac

Kam po strednej 

Info k prijímačkám na VŠ viac

 Plán práce  TU            

>>> Učíme na diaľku <<<

Termíny školských prázdnin: 2020/2021  TU

Prenájom nebytových priestorov viac