SOSP

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

Oznamy 

 20.-22.05.2019 Kurz na ochranu života a zdravia III.A

 16.05.2019 Výsledková listina 1. termín + 2. termín 6442 K obchodný pracovník TU

 16.05.2019 Výsledková listina 1. termín + 2. termín 6405 K pracovník marketingu TU

  Oznam Nadstavbové štúdium: Oznamujeme všetkým absolventom 3-ročných učebných   odborov, že v šk. roku 2019/2020   otvárame 1 triedu - 30 žiakov v dennom   nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

 Prihlášku potvrdenú lekárom a ostatné dokumenty - výročné vysvedčenia, rodný list je potrebné doručiť na sekretariát  najneskôr do 24. 06. 2019Prijímacie   konanie sa uskutoční dňa 26.júna 2019 o 8.00 hod. v budove školy.

  Oznam Učebné odbory:

  Pozývame všetkých žiakov 9. ročníka, ktorí si podali prihlášku  na učebné odbory aranžér,   cukrár a mäsiar-lahôdkar na zápis,  ktorý sa koná  od 29. 04. 2019 v čase od 8.00 hod.- 15.00 hod

  Na zápis príde zákonný zástupca s občianskym preukazom a zápisným lístkomktorý vydá     základná škola. Rozhodnutie o prijatí na štúdium   vydáme v deň zápisu.            

 05.04.2019 Žilinský samosprávny kraj prichádza pre obyvateľom kraja s možnosťou     zúčastniť sa participatívneho rozpočtu a získať 3 100 € na nápady, ktoré by zlepšili podobu   prostredia, v ktorom žijeme viac 

 Viac info:  <https://bit.ly/2I2paf7https://bit.ly/2I2paf7

 15.03.2019 Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných ekonomických predmetov viac

 01.02.2019 Prenájom nebytových priestorov viac  

 Zmena v telefónnych číslach, viď  Kontakt                          Pokračovať  

Zo života školy 

  15.05.2019 PROFESIA DAYS 2019 viac

 13.05.2019 Zbierka ,,Modrý gombík" viac

 30.04.2019 STAVANIE MÁJA viac       Archív


  Video-prezentácia školy      "Čo ponúkame?"     Kde sa nachádzame?

Ponuka štúdia

Úspechy našich žiakov

 28.03.2019 Celoštátna súťaž v darčekovom balení viac

 21.03.2018 Celoštátna súťaž v darčekovom balení viac  

 31.03. - 01.04.2017 Junior internet viac


 Plán práce máj, jún 2019 TU

Termíny školských prázdnin na rok: 2018/2019 TU

 
foto1.jpgfoto10.jpgfoto11.jpgfoto12.jpgfoto13.jpgfoto14.jpgfoto15.jpgfoto16.jpgfoto17.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto5.jpgfoto6.jpgfoto7.jpgfoto8.jpgfoto9.jpgic20.jpgic21.jpgic22.jpgic23.jpgic24.jpgic25.jpgic26.jpgic27.jpgic28.jpgic29.jpgsospza-GIF.gif