SOSP

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

Oznam

Opravný termín MS sa bude konať 04.02.2020 o 7.45 hod.

12.02.2020 Triedne ZRŠ - formou konzultácií

do 10.02.2020 Odovzdať žiadosti na komisionálne skúšky

04.02.2020 Začiatok vyučovania po prázdninách – PT

03.02.2020 Polročné prázdniny

31.01.2020 Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk.r. 2019/2020,             vyučovanie podľa rozvrhu, odovzdanie výpisov – cez 6. hodinu

27.08.2019 Žiaci, ktorí potrebujú potvrdenie o návšteve školy pre inštitúcie SAD, ŽSR a ÚPSVaR,  

 si tlačivá vyzdvihnú v uvedenej inštitúcií, nakoľko škola týmito tlačivami nedisponuje.

 28.06.2019 Erasmus+ Braga 2019 viac 

Projekt ERASMUS+ pracovná stáž BRAGA Portugalsko 2019 fotogaleria

 01.07.2019 Prenájom nebytových priestorov viac  

 Zmena v telefónnych číslach, viď  Kontakt                          Pokračovať  

Zo života školy 

21.01.2020 Exkurzia "Žilinské katakomby" viac

   

                 Archív


  Video-prezentácia školy      "Čo ponúkame?"     Kde sa nachádzame?

 

Ponuka štúdia

Úspechy našich žiakov

 28.03.2019 Celoštátna súťaž v darčekovom balení viac


Plán práce január, február 2020 TU

Termíny školských prázdnin na rok: 2019/2020 TU

       Klikni na súťaž s ISIC kartou

 
foto1.jpgfoto10.jpgfoto11.jpgfoto12.jpgfoto13.jpgfoto14.jpgfoto15.jpgfoto16.jpgfoto17.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto5.jpgfoto6.jpgfoto7.jpgfoto8.jpgfoto9.jpgic20.jpgic21.jpgic22.jpgic23.jpgic24.jpgic25.jpgic26.jpgic27.jpgic28.jpgic29.jpgsospza-GIF.gif