SOSP

Články

Novinky

 

   OZNAM:  

   21.08.2017 Komisionálne skúšky neklasifikovaných žiakov

    podľa rozpisu

   23.08.2017 Rozdielové skúšky

  24.08.2017 Opravné skúšky podľa rozpisu