SOSP

Články

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2023 / 2024

Výsledková listina - 6442 K obchodný pracovník - tu
Výsledková listina - 6405 K pracovník marketingu - tu

Plán výkonov na šk. rok 2023/2024

Predbežné kritéria na prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 - Predbežné kritéria - viac tu

Kritéria na prijímacie skúšky pre šk. rok 2023/2024 - viac tu

6442 K obchodný pracovník – duálne vzdelávanie – 1 trieda – 22 žiakov - viac tu 

 

6405 K pracovník marketingu -   1 trieda – 22 žiakov - blok obchod - viac tu 
                                                                                    - blok cestovný ruch - viac tu

6451 H aranžér – 1/3 triedy – 10 žiakov - viac tu

2964 H cukrár – 1/3 triedy – 10 žiakov - viac tu
2955 H mäsiar – lahôdkar – 1/3 triedy – 4 žiaci - viac tu

 

Oznam nadstavbové štúdium:

Kritéria prijatia na nadstavbové štúdium viac

Prihláška na nadstavbové štúdium TU 

Pre viac informáciu sa informujte
telefonicky na tel. č.: 5622493, 0903524314

   

Oznam nadstavbové štúdium:

Kritéria prijatia na nadstavbové štúdium viac

Prihláška na nadstavbové štúdium TU