SOSP

Články

Prijímacie skúšky

 Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina

Prijímacie skúšky na šk. rok 2022/2023 - kritéria - viac tu

Predbežné kritéria na prijímacie skúšky na šk. rok 2024/2025 - Predbežné kritéria - viac tu

Predbežné kritéria na prijímacie skúšky na šk. rok 2023/2024 - kritéria - viac tu

Plán výkonov na šk. rok 2022/2023

6442 K obchodný pracovník – duálne vzdelávanie – 1 trieda – 22 žiakov - viac tu 
Výsledková listina - obchodný pracovník - TU

 

6405 K pracovník marketingu -   1 trieda – 22 žiakov - blok obchod - viac tu 
                                                                                    - blok cestovný ruch - viac tu
Výsledková listina - pracovník marketingu
TU

Výsledková listina 2. kolo - pracovník marketingu - TU

 

6451 H aranžér – 1/3 triedy – 10 žiakov - viac tu

2964 H cukrár – 1/3 triedy – 10 žiakov - viac tu
2955 H mäsiar – lahôdkar – 1/3 triedy – 3 žiaci - viac tu

 

Výsledková listina:

2955 H mäsiar - lahôdkar:
Prihlásení: počet žiakov - 3
Prijatí: počet žiakov - 3

2964 H cukrár:
Prihlásení: počet žiakov - 9
Prijatí: počet žiakov - 9

6451 H aranžér:
Prihlásení: počet žiakov - 16
Prijatí: počet žiakov - 10

Pre informáciu o prijatí - neprijatí v odbore aranžér sa informujte
telefonicky na tel. č.: 5622493, 0903524314

   

Oznam nadstavbové štúdium:

Plán výkonov pre nadstavbové štúdium viac

Kritéria prijatia na nadstavbové štúdium viac

Prihláška na nadstavbové štúdium TU