SOSP

Články

Prijímacie konanie

Predbežné kritéria na prijímacie skúšky pre šk. rok 2025/2026 - Predbežné kritéria viac tu

Kritéria na prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025 viac tu

Plán výkonov na šk. rok 2024/2025

Študijné odbory

6442 K obchodný pracovník/obchodná pracovníčka – duálne vzdelávanie – 1 trieda – 28 žiakov - viac tu 

6327 M Ekonomické a administratívne služby v podnikaní -   1 trieda – 24 žiakov  - viac tu 

 

Učebné odbory                                                                               

6461 H asistent predaja/asistentka predaja - duálne vzdelávanie – 1/3 triedy – 12 žiakov - viac tu

2964 H cukrár/cukrárka – 1/3 triedy – 8 žiakov - viac tu
2955 H mäsiar, lahôdkar/mäsiarka, lahôdkarka - duálne vzdelávanie – 1/3 triedy – 4 žiaci - viac tu

 

Výsledky 1.kola prijímacieho konania žiakov do 1. ročníka:

6327 M Ekonomické a administratívne služby v podnikaní TU

6442 K Obchodný/á pracovník/čka TU

6461 H Asistent/ka predaja TU

2964 H cukrár/ka TU

2955 H mäsiar/ka, lahôdkar/ka TU

 

Oznam nadstavbové štúdium:

Kritéria prijatia na nadstavbové štúdium viac

Prihláška na nadstavbové štúdium TU

Pre viac informáciu sa informujte
telefonicky na tel. č.: 041 56 22 493