SOSP

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

 

Oznam

II. kolo PS – voľné miesta

Oznamujeme všetkým žiakom 9. ročníkov, že po 1. kole prijímacích skúšok pre šk. rok 2022/2023 sú voľné miesta do 2. kola prijímacích skúšok v odboroch :

 

6442 K obchodný pracovník – duálne vzdelávanie – 10 voľných miest

6405 K pracovník marketingu – 6 voľných miest

2964 H cukrár – 4 voľné miesta

6451 H  aranžér - 3 voľné miesta

2955 H mäsiar-lahôdkár – 2 voľné miesta

 

2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 21.06.2022 v budove školy o 8.00 hod.

Prihlášky do 2. kola je potrebné doručiť do školy do 13.6.2022.

Oznamujeme  všetkým záujemcom o denné 2-ročné nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách, že v šk. roku 2022/2023 otvoríme 1 triedu s počtom žiakov 24.

 Prihlášku  na štúdium nájdete https://sospza.sk/newsite/index.php/sucasnost-skoly/tlaciva-na-stiahnutie a vyplnenú je potrebné doručiť do školy do 31.mája 2022.

 

:-) Ponuka štúdia #2022 <klikni tu> 

  

Pre deviatakov - moja stredná,   videoprezentácia 

 

Oznámenia

Všetky informácie pre žiakov, učiteľov , rodičov a zamestnancov škôl nájdete na www.ucimenadialku.sk

               

                      

       Kliknite na Súťaž o kartu ISIC


  Videoprezentácia školy      „Čo ponúkame?“      Kde sa nachádzame?

 

 

Oznam pre žiakov

Žiaci ktorí potrebujú potvrdenie zo školy pre SAD, ŽSR a ÚPSVaR, si formuláre pre tieto potvrdenia obstarajú v týchto inštitúciach, pretože škola tieto formuláre nemá. 

 

 Zo života školy  

apríl 2022 súťaž v bedmintone viac

február 2022 Valentínsky semafor viac

septemeber 2021 Európsky deň jazykov viac

december 2021 Mikuláš viac

24.9.2021 Biela pastelka viac  

                Archív

Výsledky našich žiakov

27.10.2021 konferencia Readycon viac

apríl 2021 Školské kolo súťaže Wordprocessing viac

január 2021 Výsledky súťaže Vianočná pohľadnica viac

november 2021 Výsledky súťaže iBobor viac

november 2021 Veľtrh cvičných firiem viac

Kam po strednej 

Časopis ,,Kam po strednej" - informácie o vysokých školách nájdete TU 

 Plán práce  TU            

>>> Učíme na diaľku <<<

Termíny školských prázdnin: 2021/2022  TU 


 Štipendium TU

 

 Motivačné videá k vakcinácii

https://www.youtube.com/watch?v=9wt_HPPSLks
https://www.youtube.com/watch?v=Oz9icwKhRr4
https://www.youtube.com/watch?v=gIDu31J47OU

 

Nominácia na Osobnosť kraja tu
Stredoškolský podnikateľský zámer tu
XII. medzinárodný festival zborového umenia tu